• İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal ve diğer şartların gerekliliklerini yerine getirerek,sürekli iyileştirme için standartların ötesindebaşarılı bir performans sergilemeyi

  • İş kazaları ile meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikeleri belirlemeyi,azaltmayı ve ortadan kaldırmayı,

  • Eğitim ve diğer faaliyetler ile çalışanların, iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine sahip olmasını ve tüm personel tarafından ortak sorumluluk olarak benimsenmesini,

  • Sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak iş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeye çekmeyi,

  • Tüm çalışanlarla beraber stajyer,ziyaretçi ve alt yüklenici firma personelinin uygulama ve gelişimine katkı sağladığı,güçlü bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmayı,

  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hedeflerin belirlendiği yönetimgözden geçirme çalışmaları ile iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi performansının sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.